5x hlasované

Ženy chirurgičky jsou lepší než muži, umírá jim méně pacientů, kteří mají nižší pravděpodobnost pooperačních komplikací. Ukázala to velká studie, kterou provedli vědci a vědkyně v Kanadě a ve Švédsku.

Přezkoumali více než 1 milion záznamů pacientů ze dvou různých lékařských registrů a zkoumali otázku, zda existuje souvislost mezi pohlavím chirurga a dlouhodobými pooperačními výsledky pacientů.

Ženy – chirurgičky operují lépe

Nový výzkum, kterou publikovali v odborném časopise JAMA Surgery, navazuje na předchozí, který přinesl podobná zjištění. Tehdy byl zkoumán vývoj u pacienta do 30 dnů po zákroku. Nová studie zjišťovala, jaký vliv mělo pohlaví chirurga na zdraví operovaného 90 dní po zákroku.

Oba výzkumy ukázaly, že u lidí, které operovaly ženy – chirurgičky, byly méně časté pooperační komplikace a pacienti potřebovali kratší následnou péči, než tomu bylo u operací provedených muži.

Podle tohoto výzkumu mělo devadesát dní po operaci nežádoucí pooperační komplikace 13,9 procenta pacientů operovaných mužem-chirurgem, ale jen 12,5 procenta pacientů operovaných ženou. Mezi tyto komplikace vědci zahrnovali rozsáhlý soubor problémů od nutnosti další neplánované operace přes mrtvici a infarkty až po úmrtí.

Pacienti, které operovaly ženy, na tom byly lépe i rok po operaci. Za tu dobu mělo 20,7 procenta nějaké nežádoucí pooperační příhody; po chirurgických zákrocích provedených muži to bylo 25 procent.

Muži – chirurgové operují kratší dobu

Jedním z vysvětlení může být fakt, že muži operovali průměrně kratší dobu, což by podle autorů výzkumu mohlo vést k interpretaci, že lepší výsledky žen souvisí s delším časem stráveným na sále.

Podle urologa se specializací na onkologické zákroky Christophera Wallise, který vedl kanadskou studii, by to mohlo muže-chirurgy motivovat.

„Jako muž-chirurg si myslím, že tyto údaje by měly mě i mé kolegy přimět k tomu, abychom se pozastavili a zamysleli se nad tím, proč mohou být i lepší výsledky,“ uvedl pro deník The Guardian.

Velmi podobný výsledek přinesla i švédská část výzkumu, která sledovala jen pacienty po operaci žaludku. Ti, kdo operovali ženy – chirurgičky, trpěli méně komplikacemi a měli kratší dobu hospitalizace než pacienti operovaní muži. Ženám opět trvala operace delší dobu ve srovnání s jejich mužskými kolegy.

Obecně panuje v mnoha částech světa představa, že muži-chirurgové jsou lepší než ženy v této profesi.

„Zajímavé je, že většina dříve publikovaných studií naznačuje, že ženy jsou přinejmenším stejně dobré jako mužští chirurgové, nebo jako v tomto případě dokonce o něco lépe,“ vyvrací tento předsudek Wallis.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno