Hlasovať

jste slyšeli výraz internalizovaná misogynie? Ale určitě jste slyšeli větu Nejsem jako ostatní ženy, a slyšeli jste ji nejen od mužů, ale také od žen.

Proč někteří muži považují větu – Nejsi jako ostatní ženy, za kompliment? Jaké ty ostatní ženy vlastně jsou?

,,V dětství jsem větu – nejsem jako ostatní dívky, vnímala jako kompliment od mužů – vrstevníků a cítila jsem se díky ní výjimečná,“ říká pro Ženy ve městě Simona. ,,Cítím ale, že je to ve mně hluboce zakořeněné, protože jsem vyrostla v tradiční patriarchální rodině. Dodnes si pamatuji, jak mi otec říkal: ,Muži jsou ve všem lepší, ať si vybereš jakoukoli profesi na světě, nejlepší jsou v ní vždycky muži,” líčí své zkušenosti Simona.

,,Na jednu stranu je to míněno jako pochvala, ale mé obzory se už natolik rozšířily, že mě taková poznámka spíš uráží a rozčiluje,” uzavírá Simona.

Taková vyjádření nepoužívají pouze muži, ale i ženy. “V pubertě jsem si myslela, že mě kluk bude chtít, když budu jiná než ostatní holky,” dodává i Nat.

,,Mnohokrát jsem slyšela “nejsem jako ostatní ženy, protože hraju počítačové hry s muži”,” vzpomíná zase Helena.

,,V mém případě je to spojení se stereotypním pojmenováním jiných žen, tzv. basic b*tch,“ popisuje Alice.

Internalizovaná misogynie – ženy, které nenávidí ženy

Internalizovaná (osvojená) misogynie je zvnitřněná nenávist ke stereotypně vnímaným vlastnostem žen. Je to jev, se kterým se, bohužel, setkáváme již od útlého věku, a má tak vliv na naše vnímání světa. To znamená, že předsudky a stereotypy, které vycházejí od společnosti, nešíří jen muži, ale i ženy.

Patriarchální struktura společnosti třeba považuje stereotypně mužské chování a vlastnosti za ty správné a žádoucí.

Britská feministická autorka Caroline Criado-Perez ve své knize Invisible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men zkoumá svět založený na předpokladu, že “default is male”, a tedy že základem světa je muž.

Vzhledem k ignoraci poloviny světové populace se společnost řídí mnoha chybnými předpoklady, které vycházejí z nedostatku údajů a které mají negativní dopad na naše životy. Zejména na životy žen. Někdy se jedná o život ohrožující omyly, jindy ,,jen“ o prezentaci žen v populární kultuře.

 Internalizovaná misogynie v kinematrografii

Princip internalizované misogynie lze poměrně snadno ilustrovat na mainstreamové kinematografii. Vzpomeňte si, kolikrát jsme v klasické romantické komedii slyšeli větu “nejsem jako ostatní ženy”. Je to věta, která má naznačit, že hlavní hrdinka nebude nositelkou typicky ženských vlastností, a tudíž se bude s největší pravděpodobností ucházet o naši přízeň.

Čím více se totiž žena odlišuje od stereotypních ženských znaků, jako je nošení make-upu nebo oblékání do růžové, tím populárnější má v našich očích být.

V mnoha filmech jsou stereotypně krásné ženy vnímány jako ty morálně zkažené a ošklivá káčátka jsou nositelkami morálních hodnot. “Ošklivé ženy” usilují o přízeň muže, ale získají si ho až po své vizuální proměně. Jeho náklonnost je pak zpečetěna větou, že dotyčná žena “není jako ostatní”.

Jejich vzhled pak odpovídá stereotypním představám o ženské kráse, ale jejich chování nese znaky mužského světa. Točí se vám z toho hlava? A to jsme téma internalizovaná misogynie ještě ani nezačali.

Pick me girl – zalíbit se mužům

Angličtina a TikTokova éra vymyslely výraz, který je o něco atraktivnější než internalizovaná misogynie, ale nese stejný význam – pick me girl. Označuje ženu nebo dívku, která se snaží za všech okolností zalíbit mužům nebo chlapcům tím, že se prezentuje jako “jedna z nich”. Podle těchto žen jsou ostatní příliš problematické, příliš dramatické a především příliš “ženské”.

Často je takové chování považováno za škodlivé a stává se také terčem posměchu. Na TikToku má hashtag “pick me” přibližně 7,6 miliardy zobrazení. Obsah tvoří především videa, která kritizují ženy za to, že se vymezují vůči jiným ženám.

Nicméně i tento fenomén se vymkl kontrole a objevil se trend anti-pick me. Ženy se v rámci tohoto hnutí vymezují proti ženám, které mohou nést znaky pick-me girl. Kritika je však v tomto případě namířena proti široké škále typů chování. V konečném důsledku jde však o stejný princip, ženy kritizují ženy, které kritizují ženy.

Anti-pick me se prezentují jako ženy, které nedbají o svůj vzhled, a opovrhují těmi, které dělají pravý opak. Vítězstvím žen je však v obou případech to, že získávají přízeň mužů. V konečném důsledku jde o stejný princip a vyústění.

Nejsem feministka, ale…

Podle slovníku feministického časopisu Heroine má termín pick me girl také souvislost s antifeminismem. ,,Někteří lidé používají „pick-me girl“ specifičtěji pro vymezování se vůči feministicky smýšlejícím ženám, ne jakýmkoliv ženám. Taková žena se objeví v kontextu diskuzí o genderových problémech.” uvádí na svých webových stránkách.

Žijeme v tak silném patriarchátu, že práva žen a lidská práva nejsou pro mnohé synonymem. Nedávno jsem dostala otázku, proč, když ženy bojovaly za volební právo, si dovolily nevolit? Jako by je základní lidské právo svazovalo více než muže.

Proto, i když ženy podporují rovnost pohlaví, nenazývají se feministkami. Mohlo by to nabourat jejich image odlišnosti od ostatních žen.

Ženy, které podporují ženy

Madeleine Albright řekla větu, která je často citována a stále aktuální: ,,There is a special place in hell for women who don’t help other women.” (angl. ,,V pekle je speciální místo pro ženy, které nepomáhají jiným ženám.”).

Ve světě, kde je polovina populace nedostatečně zastoupena, jsou soudržnost a podpora žen klíčové.

„Patriarchální očekávání nás učí, že hodnota ženy je dána její schopností přitahovat muže. Je tak degradována na objekt mužské touhy,“ řekla profesorka Christina Riley na American University.

Vše je viděno prostřednictvím takzvaného “male gaze (mužský pohled)”. Vše kolem nás je hodnoceno mužským pohledem. Stačí však, když se “female gaze (ženský pohled)” stane alespoň stejně relevantním.

Autorka: Chantal Cocherová

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno