Hlasovať

Den rovného odměňování připadá v letošním roce na 6. března 2024. Jde o symbolický den, který upozorňuje na to, že ženy v průměru pracují o 65 dní více, aby dosáhly stejného ročního výdělku jako muži.

Podle Eurostatu totiž ženy v České republice vydělávají průměrně o 17,9 % méně než muži. Po letech snižování gender pay gap (GPG) – v roce 2021 dosáhl zatím nejnižší úrovně 15 % – tak dochází k opětovnému nárůstu.

Den rovného odměňování: 6. března 2024

Den rovného odměňování ukazuje, že kroky ke snížení totiž nebyly systémové, ale jednorázové. Krátkodobě na průměr výdělků žen zapůsobily mimořádné odměny v době covidu, zvyšování tarifních pásem u některých feminizovaných profesí, zvláště ve školství, a zvyšování minimální mzdy.

Při bližším porovnání výdělků žen a mužů ve srovnatelné kategorii zaměstnání najdeme nejvyšší rozdíly v kategorii řídících pracovníků a zákonodárců, kde muži převažují nejen početně, ale i svým výdělkem; rozdíl v mediánovém příjmu za rok 2022 činí více než 16 000 Kč měsíčně.

Následuje kategorie specialistů a specialistek, kam patří i lékařské pozice a vyučující, kde naopak početně převažují ženy, ale rozdíl ve výdělku dosahuje 11 940 Kč v neprospěch žen.

I přesto, že v České republice ženy častěji úspěšně dokončí terciární vzdělání (o 6 % více než muži), nezajistí jim bohužel lepší odměnu. Naopak. Mezi vysokoškolsky vzdělanými ženami a muži jsou nůžky v odměňování rozevřené zdaleka nejvíc (25 %).

Den rovného odměňování nám přopomína i problém věku. Rozdíl v platech je nejvyšší je mezi 45-49 lety, kdy dosahuje 23,7 %, v mediánové mzdě činí 7 531 Kč měsíčně. Jedná se o věkové kategorie, kdy se ženy často vracejí po rodičovské pauze zpátky na trh práce a vzhledem k péči o děti a domácnost, která větší měrou leží právě na nich, potřebují volit pracovní strategie umožňující především větší flexibilitu.

„Nerovné odměňování většinou není ze strany zaměstnavatele záměrné. Stále více z nich má zájem aktivně zjistit, zda mají férově nastavené odměňování žen a mužů. Umožňuje jim to efektivněji využít a rozvinout kariérní potenciál všech zaměstnaných,“ říká Lenka Simerská, hlavní gestorka Rovné odměny, projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který se i letos stal odborným partnerem konference Equal Pay Day.

Zatím největší podporou pro české ženy zůstává flexibilita. To znamená možnost práce z domova a další hybridní modely včetně zkrácených úvazků. Pomocí je v tomto ohledu od minulého roku sleva na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců.

Je určena pro osoby, kterým jejich životní situace nedovoluje pracovat na plný úvazek, mezi něž patří i rodiče malých dětí. Od začátku platnosti slevy vzniklo nově 22,6 tisíc zkrácených úvazků.

Den rovného odměňování: Změnu v přístupu

„Problematiku rovného odměňování bere Ministerstvo práce a sociálních věcí velmi vážně. Podporujeme a zároveň sami vyvíjíme konkrétní nástroje, jejichž cílem je mimo jiné transparentnost na trhu práce. Systémový projekt Rovná odměna analyzuje odměňování firem a dalších institucí. Zaměstnavatelům umožňujeme otestovat míru férovosti v přístupu k odměňování, zaměstnancům pak nabízíme mzdovou a platovou kalkulačku, která umí ukázat obvyklé výdělky podle příslušných zkušeností, oboru, regionu a dalších kritérií. Rovnému odměňování se věnujeme i legislativně, a to například v rámci diskusí o možných úpravách zákoníku práce,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Den rovného odměňování 6. března 2024.
Den rovného odměňování 6. března 2024.

Ke změně firemní kultury již 15 let přispívá organizace Business & Professional Women CR (BPWCR). Komunikaci na téma GPG jako první v ČR otevřela a nejen, že vede systematickou osvětovou kampaň, ale skrze expertízu, prezentaci ženských vzorů a příkladů dobré praxe, vzdělávací a mentoringové programy, se jí daří získávat zájem o aktivní řešení jak u samotných žen, tak i firem.

Organizace nejen každej rok připomína Den rovného odměňování. Mezi stěžejní programy, kterými podporuje ženy v jejich ekonomické nezávislosti a zároveň přispívá ke změně politik ve firmách, patří mezifiremní mentoring Empowering Women Mentoring, iniciativa UN Global Compact a UN Women s názvem Women’s Empowerment Principles a Akademie pro začínající podnikatelky (AWE). Za dobu jejich existence se do těchto a dalších programů zapojily desítky firem a prošly jimi stovky žen.

„Cítím obrovskou změnu v přístupu, která dává naději, že se s problémem odlišného přístupu a gender pay gap vyrovnáme. Když jsme začínali, většina lidí si s těmi informacemi nevěděla rady a řada žen tvrdila, že jich se takový rozdíl netýká. Postupně ale přicházely další informace od nás i ze zahraničí, první firmy zahájily analýzy své situace i certifikace, o problematiku se začala více zajímat média. Je celá řada společností, které se problematice pravidelně věnují a mají takové programy, které rozdíly odstraňují,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR.

Vlajkovým projektem a vyvrcholením kampaně, kterou BPWCR celoročně vede, je pak dvoudenní mezinárodní konference Equal Pay Day, která je unikátním spojením konference a vzdělávání. Letošní 15. ročník s tématem Příležitost se uskuteční ve dnech 11. a 12. dubna v Praze a představí tři desítky vystupujících a 80 mentorek z Čech i ze zahraničí a přiláká stovky mužů i žen z řad managementu, byznysu, veřejné správy a diplomacie.

Autorka: redakce

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno